ImpressumBescherming van persoonlijke gegevens

Funktion/Einsatz

JUDO respecteert uw privé-sfeer
De bescherming van uw privé-sfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens alsmede de veiligheid van alle zakelijke gegevens zijn is een van onze belangrijkste principes, die wij in onze dagelijkse zakelijke processen in acht nemen.
Wij verwerken persoonlijke gegevens, die bij uw bezoek aan onze websites worden vastgesteld, vertrouwelijk en uitsluitend conform de wettelijke bepalingen.
Op externe websites (links) strekt zich deze privacyverklaring niet uit.


Registreren en verwerken van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden op de JUDO websites dan opgeslagen wanneer u ons deze van zich uit, bijv. door registratie, newsletter-aanmelding meedeelt.

Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens
JUDO gebruikt uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van klantenbeheer, voor productinformaties en voor de marketing slechts in de desbetreffende hiervoor noodzakelijke omvang. Principieel worden uw persoonlijke gegevens door JUDO niet aan derden buiten het bedrijf doorgegeven.

Veiligheid
JUDO treft veiligheidsvoorzieningen om uw door ons beheerde persoonlijke gegevens tegen manipulatie, verlies, vernieling of tegen toegang van onbevoegde personen of een niet gerechtvaardige openbaarmaking te beschermen. Onze maatregelen worden hiervoor permanent verder verbeterd.

Contact
Voor suggesties en klachten ten aanzien van het opslaan en de verwerking van uw persoonsgerichte gegevens, kunt u zich tot onze privacybeschermingslasthebber wenden.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
t.a.v. de coördinator voor privacybescherming
Postfach 380
D-71351 Winnenden

E-Mail: export@judo-online.de


© JUDO Wasseraufbereitung GmbH, WinnendenSelecteer a.u.b. hier