24.04.2018 / 03:14


ImpressumPolityka w sprawie plików cookies

wybrać

Szanujemy Państwo prywatność
Ochrona Państwa prywatności w trakcie przetwarzania przez nas danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich przekazanych nam danych handlowych jest jedną z podstawowych zasad, którą przestrzegamy w naszych codziennych działaniach biznesowych.

Jakiekolwiek dane osobowe przekazane nam w trakcie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej będą traktowane jako poufne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych (linki do których mogą znajdować się w naszym serwisie), które mogą być prowadzone przez osoby trzecie i podlegać odrębnym regulacjom. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki wizyt na takich stronach.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe udostępnione nam w trakcie wizyt na stronach internetowych JUDO będą gromadzone i przetwarzane tylko jeśli dane te zostały podane dobrowolnie i została wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, np. w drodze rejestracji, subskrypcji naszego newsletter’a, itp.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w razie zaistnienia takiej potrzeby wyłącznie w celach obsługi klienta, informowania o naszych produktach oraz marketingowych. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim spoza naszej grupy kapitałowej JUDO.

Bezpieczeństwo
Wykorzystujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem, nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem. Nasze działania w tym kierunku są na stale ulepszane.

Pliki cookies

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są tzw. pliki cookies. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat korzystania przez nas z plików cookies odsyłamy do Polityki w sprawie plików cookies.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek sugestii lub skarg w odniesieniu do przechowywania i przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym koordynatorem ds. ochrony danych:

JUDO Uzdatnianie Wody sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowa 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000482215,

NIP 5252567476,
REGON 146883526,
o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych


Proszę szukaċ tutaj

Nota prawna

Impressum
Warunki korzystania z serwisu© JUDO Uzdatnianie Wody sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
dane firmy - Polityka prywatności - kontakt - Regulamin

powered by JUDO - Version 6.2.7.0