24.04.2018 / 03:12


Impressum
wybrać

JUDO Uzdatnianie Wody sp. z o.o.
ul. Miodowa 14
PL-00-246 Warszawa

Tel:         +48 224 600 320
E-Mail:    info@judo-online.pl


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000482215 · kapitał zakładowy: 50.000 PLN
NIP: 525-25-67-476 · VAT UE: PL 525 25 67 476

© JUDO Uzdatnianie Wody sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
dane firmy - Polityka prywatności - kontakt - Regulamin

powered by JUDO - Version 6.2.7.0